Filmography: Yoko Tsukasa

Other

The Angry Sea (Chi no hate ni ikuru mono) (NR)Cast: Hisaya Morishige, Mitsuko Kusabue, Jun Funato, Yoko Tsukasa, Masao Oda
Director: Seiji Hisamatsu
Writer: Yukio Ashikawa, Seiji Hisamatsu, Matsuaki Saegusa

Ani to sono musume (1956) (NR)Cast: Ryo Ikebe, Setsuko Hara, Yoko Tsukasa
Director: Shûe Matsubayashi
Writer: Yasujirô Shimazu

Gekkyu dorobo (NR)Cast: Akira Takarada, Yoko Tsukasa, Tadao Nakamaru, Seiji Miyaguchi, Akiko Wakabayashi
Director: Kihachi Okamoto
Writer: Hiroshi Matsuki

Hana noren (NR)Cast: Chikage Awashima, Achako Hanabishi, Yoko Tsukasa, Hisaya Morishige, Akira Ishihama
Director: Shiro Toyoda
Writer: Toshio Yasumi

Harikiri shacho (NR)Cast: Hisaya Morishige, Asami Kuji, Keiju Kobayashi, Yoko Tsukasa, Norihei Miki
Director: Kunio Watanabe
Writer: Ryozo Kasahara

The Last Gunfight (Ankokugai no taiketsu) (NR)Cast: Toshiro Mifune, Koji Tsuruta, Yoko Tsukasa, Seizaburo Kawazu, Tadao Nakamaru
Director: Kihachi Okamoto
Writer: Kihachi Okamoto, Shin'ichi Sekizawa

The River Kino (Kinokawa) (NR)Cast: Yoko Tsukasa, Shima Iwashita, Chieko Higashiyama, Takahiro Tamura
Director: Noboru Nakamura

Shacho gaku ABC (NR)Cast: Hisaya Morishige, Asami Kuji, Eijiro Tono, Keiju Kobayashi, Yoko Tsukasa
Director: Shue Matsubayashi
Writer: Ryozo Kasahara

Shacho hanjoki (NR)Cast: Hisaya Morishige, Asami Kuji, Keiju Kobayashi, Yoko Tsukasa, Yuriko Hide
Director: Shue Matsubayashi
Writer: Ryozo Kasahara

Shacho sandaiki (NR)Cast: Hisaya Morishige, Keiju Kobayashi, Eiko Miyoshi, Izumi Yukimura, Daisuke Kato
Director: Shue Matsubayashi
Writer: Ryozo Kasahara

To-chan no po ga kikoeru (NR)Cast: Keiju Kobayashi, Kyoko Yoshizawa, Terumi Mori, Yoko Tsukasa, Takuya Fujioka
Director: Katsumune Ishida
Writer: Ryozo Kasahara

The Trio's Engagements (Kon'yaku samba-garasu, 1956) (NR)Cast: Akira Takarada, Keiju Kobayashi, Hiroshi Kobayashi, Kyoko Anzai, Yoko Tsukasa
Director: Toshio Sugie

Woman of Design (Sono bashoni onna arite) (NR)Cast: Yoko Tsukasa, Akira Takarada, Tsutomu Yamaguchi, Kumi Mizuno
Director: Hideo Suzuki