Filmography: Yasuzo Masumura

1999

The Blue Sky Maiden (Ao-zora Musume) (NR)Release Date: January 1, 1999
Cast: Ayako Wakao, Kenji Sugawara, Keizo Kawasaki
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Keita Genji, Yoshio Shirasaka

Nakano Spy School (Rikugun Nakano gakko) (NR)Release Date: January 1, 1999
Cast: Raizô Ichikawa, Sachiko Murase, Mayumi Ogawa, Daisuke Katô, Kyosuke Mashida
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Seiji Hoshikawa

The Woman Who Touched the Legs (Ashi ni sawatta onna) (NR)Release Date: January 1, 1999
Cast: Machiko Kyô, Hajime Hana, Eiji Funakoshi, Jerry Fujio, Haruko Sugimura
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Kon Ichikawa, Natto Wada

1998

Blind Beast (Moju) (NR)Release Date: January 1, 1998
Cast: Eiji Funakoshi, Mako Midori, Noriko Sengoku
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Rampo Edogawa, Yoshio Shirasaka

1976

Lullaby of the Earth (Daichi no komoriuta) (NR)Release Date: January 1, 1976
Cast: Mieko Harada, Eiji Okada, Natsuko Kahara, Kinuyo Tanaka, Mihoko Nakagawa
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Kukiko Moto, Yoshio Shirasaka

1969

Vixen (Jotai) (NR)Release Date: January 1, 1969
Cast: Ruriko Asaoka, Eiji Okada, Kyôko Kishida, Eiko Azusa, Takao Ito
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Ichirô Ikeda

1961

A Wife Confesses (Tsuma wa kokuhaku suru) (NR)Release Date: October 29, 1961
Cast: Ayako Wakao, Hiroshi Kawaguchi, Eitarô Ozawa, Haruko Mabuchi, Jun Negami
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Masato Ide, Masaya Maruyama

1960

A Woman's Testament (Jokyo) (NR)Release Date: January 1, 1960
Cast: Eiji Funakoshi, Junko Kano, Sachiko Hidari, Hiroshi Kawaguchi, Machiko Kyô
Director: Kon Ichikawa, Yasuzo Masumura
Writer: Toshio Yasumi, Shôfû Muramatsu

1958

Giants and Toys (Kyojin to gangu) (NR)Release Date: June 22, 1958
Cast: Hiroshi Kawaguchi, Hitomi Nozoe, Michiko Ono, Kyu Sazanka, Kinzo Shin
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Yoshio Shirasaka, Ken Kaiko

The Precipice (Hyoheki) (NR)Release Date: January 1, 1958
Cast: Kenji Sugawara, Fujiko Yamamoto, Hitomi Nozoe, Keizo Kawasaki, Kyû Sazanka
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Yasushi Inoue, Kaneto Shindô

1957

Kisses (Kuchizuke) (1957) (NR)Release Date: January 1, 1957
Cast: Hiroshi Kawaguchi, Hitomi Nozoe, Aiko Mimasu, Eitarô Ozawa, Sachiko Murase
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Kazuro Funabashi, Matsutarô Kawaguchi, Hideo Suzuki

Other

Afraid to Die (Karakkaze yaro) (NR)Cast: Yukio Mishima, Ayako Wakao, Keizo Kawasaki, Eiji Funakoshi, Takashi Shimura
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Hideo Ando, Ryûzô Kikushima

The Hoodlum Soldier (Heitai yakuza) (NR)Cast: Shintarô Katsu, Takahiro Tamura, Eiko Taki, Keiko Awaji, Mikio Narita
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Yoriyoshi Arima, Ryûzô Kikushima

The House of Wooden Blocks (Tsumiki no Hako) (NR)Cast: Ayako Wakao, Ken Ogata, Kayo Matsuo, Matsuo, Eiko Azusa
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Yasuzo Masumara, Ichiro Ikeda

Love for an Idiot (Chijin no ai) (NR)Cast: Michiyo Okusu, Shoichi Ozawa, Masakazu Tamura, Isao Kuraishi, Sachiko Murase
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Ichiro Ikeda, Jun'ichiro Tanizaki

Manji (1964) (NR)Cast: Ayako Wakao, Kyôko Kishida, Yûsuke Kawazu, Eiji Funakoshi, Ken Mitsuda
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Kaneto Shindô, Junichirô Tanizaki

Play With Fire (Asobi) (NR)Cast: Keiko Takahashi, Masaaki Daimon
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Masayoshi Imako, Masahiro Ito

The Red Angel (Akai Tenshi) (NR)Cast: Ayako Wakao, Shinsuke Ashida, Yûsuke Kawazu, Ranko Akagi, Jotaro Senba
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Ryôzô Kasahara, Yoriyoshi Arima

Seisaku's Wife (Seisaku no tsuma) (NR)Cast: Ayako Wakao, Takahiro Tamura, Nobuo Chiba, Yuzo Hayakawa, Yuka Konno
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Kaneto Shindô, Genjiro Yoshida

Spider Tattoo (Irezumi),The (NR)Cast: Ayako Wakao, Akio Hasegawa, Gaku Yamamoto, Kei Sato, Reiko Fujiwara
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Kaneto Shindô, Junichirô Tanizaki

Super-Express (Kuro no chotokkyu) (NR)Cast: Jiro Tamiya, Eiji Funakoshi, Yukiko Fuji, Daisuke Kato, Tatsuya Ishiguro
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Sueyuki Kajiyama, Yasuzo Masumura, Yoshio Shirasaka

Two Wives (Tsuma futari) (1967) (NR)Cast: Ayako Wakao, Mariko Okada, Koji Takahashi, Takao Ito, Masao Mishima
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Kaneto Shindô, Hugh Wheeler

Warm Current (Danryu) (NR)Cast: Jun Negami, Sachiko Hidari, Hitomi Nozoe, Eiji Funakoshi
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Yasuzo Masumura, Kunio Kishida

The Wife of Seishu Hanaoka (Hanaoka Seishû no tsuma) (NR)Cast: Raizo Ichikawa, Ayako Wakao, Hideko Takamine, Misako Watanabe, Taketoshi Naito
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Sawako Ariyoshi, Kaneto Shindo

With My Husband's Concent (Otto ga mita 'Onna no kobako' yori) (NR)Cast: Ayako Wakao, Jiro Tamiya, Keizo Kawasaki, Kyôko Kishida, Kyôko Enami
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Jyugo Kuroiwa, Tatsuo Nogami

A Woman's Life (Onna no issho) (NR)Cast: Machiko Kyo, Masaya Takahashi, Jiro Tamiya, Junko Kano, Chieko Higashiyama
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Kaoru Morimoto, Toshio Yasumi

Yami o yokogire (NR)Cast: Hiroshi Kawaguchi, So Yamamura, Junko Kano, Osamu Takizawa, Hideo Takamatsu
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Ryuzo Kikushima, Yasuzo Masumura