Filmography: Sen Hara

1978

Ballad of Orin (Hanare goze Orin) (NR)Release Date: October 1, 1978
Cast: Shima Iwashita, Yoshio Harada, Tomoko Naraoka, Taiji Tonoyama, Tôru Abe
Director: Masahiro Shinoda
Writer: Keiji Hasebe, Tsutomu Minakami

Other

Dimitar Nenov and the dimensions of elegance ()Director: Yasen Haralampiev

Distant Thunder (Enrai) (NR)Cast: Toshiyuki Nagashima, Johnny Okura, Eri Ishida, Rie Yokoyama, Casey Takamine
Director: Kichitaro Negishi
Writer: Haruhiko Arai, Wahei Tatematsu

Happiness of Us Alone (Na mo naku mazushiku utsukushiku) (NR)Cast: Hideko Takamine, Keiju Kobayashi, Sen Hara, Michiko Araki, Akemi Negishi
Director: Zenzo Matsuyama
Writer: Zenzo Matsuyama

Island of the Evil Spirits (Akuryo-To) (NR)Cast: Masato Furuoya, Sen Hara, Jun Hamamura, Renji Ishibashi, Shima Iwashita
Director: Masahiro Shinoda
Writer: Kunio Shimizu

Pastoral: To Die in the Country (Den-en ni shisu) (NR)Cast: Kantarô Suga, Hiroyuki Takano, Sen Hara, Yoshio Harada, Masumi Harukawa
Director: Shûji Terayama
Writer: Shûji Terayama

Profound Desires of the Gods (Kamigami no fukaki yokubo) (NR)Cast: Rentaro Mikuni, Choichiro Kawarzaki, Kazuo Kitamura, Hideko Okiyama, Yoshi Katô
Director: Shohei Imamura
Writer: Keiji Hasebe, Shôhei Imamura

Shinsetsu (NR)Cast: Satoko Chikamatsu, Haehiko Fuyuki, Sen Hara, Akane Hisano
Director: Heinosuke Gosho
Writer: Kennosuke Tateoka

The Snow Woman (Kaidan yukijorô) (NR)Cast: Shiho Fujimura, Akira Ishihama, Machiko Hasegawa, Sen Hara
Director: Tokuzô Tanaka
Writer: Fuji Yahiro

The Street Without Sun (Taiyo no nai machi) (NR)Cast: Miko Hara, Sen Hara, Yasumi Hara
Director: Satsuo Yamamoto
Writer: Saburo Tateno

Tabiji (1967) (NR)Cast: Junko Miyazono, Akiko Koyama, Kirin Kiki, Sen Hara
Director: Shinji Murayama

Tajinko-mura (NR)Cast: Ranko Akagi, Shin Date, Taizô Fukami, Sen Hara, Sôji Kiyokawa
Director: Tadashi Imai
Writer: Naoyuki Hatta

Zoku namonaku mazushiku utsukushiku: chichi to ko (NR)Cast: Keiju Kobayashi, Kin'ya Kitaoji, Daisuke Kato, Sen Hara
Director: Zenzo Matsuyama
Writer: Zenzo Matsuyama