Filmography: Kazuo Kasahara

2001

Yakuza Graveyard (Yakuza no hakaba: Kuchinashi no hana) (NR)Release Date: July 26, 2001
Cast: Tetsuya Watari, Meiko Kaji, Seizo Fukumoto, Takuzo Kawatani, Hideo Murota
Director: Kinji Fukasaku
Writer: Kazuo Kasahara

Other

Collapse of a Boss (Tokai no kaoyaku) (NR)Cast: Yorozuya Kinnosuke, Hira Mikijiro, Kaga Kunio, Kinji Nakamura, Haruo Tanaka
Director: Masahiro Makino
Writer: Masahiro Makino, Kazuo Kasahara, Ryunosuke Ono

Dai Nippon teikoku (NR)Cast: Tetsuro Tanba, Teruhiko Aoi, Tomokazu Miura, Masako Natsume, Keiko Takahashi
Director: Toshio Masuda
Writer: Kazuo Kasahara

Genkai Yukyoden: Yabure Kabure ()Cast: Shintarô Katsu, Michiyo Yasuda, Masahiko Tsugawa, Machiko Kyô, Shin Kishida
Director: Masahiro Makino
Writer: Kazuo Kasahara

Hiroshima shito hen (NR)Cast: Shin'ichi Chiba, Bunta Sugawara, Meiko Kaji, Shingo Yamashiro, Hiroshi Nawa
Director: Kinji Fukasaku
Writer: Koichi Iiboshi, Kazuo Kasahara

Japanese Yakuza (Nihon kyokaku-den) (NR)Cast: Kinnosuke Nakamura, Ken Takakura, Minoru Oki, Hiroyuki Nagato
Director: Masahiro Makino
Writer: Kazuo Kasahara, Tatsuo Nogami, Akira Murao

Kanto hizakura ikka (NR)Cast: Sumiko Fuji, Ken Takakura, Kôji Tsuruta
Director: Masahiro Makino
Writer: Kazuo Kasahara

Kaoyaku (1965) (NR)Cast: Tôru Abe, Yoshiko Mita, Kôji Tsuruta, Yoshiko Sakuma, Ken Takakura
Director: Teruo Ishii
Writer: kazuo Kasahara, Kinji Fukasaku

Kyôdai jingi gyakuen no sakazuki (NR)Cast: Saburô Kitajima, Tomisaburô Wakayama, Bunta Sugawara, Minoru Ôki, Nobuo Kaneko
Director: Noribumi Suzuki
Writer: Kazuo Kasahara

A Lively Geisha (Nihon jokyo-den: tekka geisha) (NR)Cast: Sumiko Fuji, Bunta Sugawara, Keiko Yumi
Director: Kôsaku Yamashita
Writer: Kazuo Kasahara

Nihon kyokaku-den: Dosu (NR)Cast: Ken Takakura, Toake Yukiyo, Fuji Hiroshi, Tatsumi Ryutaro, Ikebe Ryo
Director: Shigehiro Ozawa
Writer: Kazuo Kasahara

Port Arthur (203 kochi) (NR)Cast: Tatsuya Nakadai, Teruhiko Aoi, Toshiro Mifune, Hisaya Morishige, Shigeru Koyama
Director: Toshio Masuda
Writer: Kazuo Kasahara

Tokyo Bordello (Yoshiwara enjo) (NR)Cast: Yuko Nator, Sayoko Ninomiya, Mariko Fuji, Rino Katase, Jinpachi Nezu
Director: Hideo Gosha
Writer: Kazuo Kasahara, Sadao Nakajima

Trials of An Okinawa Village (Nippon jokyoden:Gekito Himeyuri misaki) ()Cast: Junko Fuji, Bunta Sugawara, Michitarô Mizushima, Minoru Ôki
Director: Shigehiro Ozawa
Writer: Kazuo Kasahara

Young Blades Obligations: Flower Palanquin Pass (Iroha wakashu: hana kago t (NR)Cast: Hibari Misora, Denjiro Okochi, Kazuo Kishida, Hiroshi Mizuno
Director: Toshikazu Kono
Writer: Kazuo Kasahara, Ryozo Kasahara