Filmography: Junko Kano

1960

A Woman's Testament (Jokyo) (NR)Release Date: January 1, 1960
Cast: Eiji Funakoshi, Junko Kano, Sachiko Hidari, Hiroshi Kawaguchi, Machiko Kyô
Director: Kon Ichikawa, Yasuzo Masumura
Writer: Toshio Yasumi, Shôfû Muramatsu

1959

Odd Obsession (Kagi) (1959) (NR)Release Date: January 1, 1959
Cast: Machiko Kyo, Ganjiro Nakamura, Junko Kano, Tatsuya Nakadai, Saburo Date
Director: Kon Ichikawa
Writer: Jun'ichiro Tanizaki , Keiji Hasebe, Kon Ichikawa, Natto Wada

Other

The Black Test Car (1962) (NR)Cast: Jiro Tamiya, Eiji Funakoshi, Junko Kano, Reiko Shirai
Director: Yasuzô Masumura

Buddha (Shaka) (NR)Cast: Kojiro Hongo, Charito Solis, Shintaro Katsu, Machiko Kyo, Raizo Ichikawa
Director: Kenji Misumi
Writer: Fuji Yahiro

Hanran (1959) (NR)Cast: Shin Saburi, Sadako Sawamura, Ayako Wakao, Keizo Kawasaki, Junko Kano
Director: Yasuzô Masumura

Joyo (NR)Cast: Funakoshi Eiji, Fujiko Yamamoto, Hitomi Nozoe, Junko Kano, Hideo Takamatsu
Director: Kenji Misumi

Katei no jijo (1962) (NR)Cast: So Yamamura, Fumiko Wakao, Junko Kano, Mako Sanjo, Utako Shibusawa
Director: Kôzaburô Yoshimura

Kuro no hokokusho (NR)Cast: Ken Utsui, Junko Kano, Shigeru Kamiyama
Director: Yasuzô Masumura

Kyohan sha (NR)Cast: Jun Negami, Eiji Funakoshi, Hideo Takamatsu, Junko Kano, Seiji Miyaguchi
Director: Shigeo Tanaka
Writer: Hajime Takaiwa

Onmi ()Cast: Junko Kano, Shin Roppongi, Ken Utsui
Director: Koji Shima

Onna no kunsho (NR)Cast: Machiko Kyo, Jiro Tamiya, Ayako Wakao, Masayuki Mori, Junko Kano
Director: Kozaburo Yoshimura
Writer: Kaneto Shindo, Toyoko Yamasaki

Tokai no kiba ()Cast: Jun Negami, Junko Kano
Director: Mitsuo Murayama

A Woman's Life (Onna no issho) (NR)Cast: Machiko Kyo, Masaya Takahashi, Jiro Tamiya, Junko Kano, Chieko Higashiyama
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Kaoru Morimoto, Toshio Yasumi

Yami o yokogire (NR)Cast: Hiroshi Kawaguchi, So Yamamura, Junko Kano, Osamu Takizawa, Hideo Takamatsu
Director: Yasuzo Masumura
Writer: Ryuzo Kikushima, Yasuzo Masumura