Filmography: Fuji Yahiro

Other

Buddha (Shaka) (NR)Cast: Kojiro Hongo, Charito Solis, Shintaro Katsu, Machiko Kyo, Raizo Ichikawa
Director: Kenji Misumi
Writer: Fuji Yahiro

Five Men of Edo (Oedo gonin otoko) (NR)Cast: Tsumasaburô Bando, Utaemon Ichikawa, Isuzu Yamada, Kokichi Takada, Masao Mishima
Director: Daisuke Ito
Writer: Fuji Yahiro, Shin'ichi Yanagawa, Yoshikata Yoda

The Gay Masquerade (Benten kozo) (NR)Cast: Raizô Ichikawa, Shintarô Katsu, Kyôko Aoyama
Director: Daisuke Itô
Writer: Fuji Yahiro

Kizu senryo (NR)Cast: Kyôko Kagawa, Kazuo Hasegawa, Seizaburô Kawazu, Katsuhiko Kobayashi, Gen Shimizu
Director: Tokuzô Tanaka
Writer: Fuji Yahiro

Kyojin okuma shigenobu (NR)Cast: Jun Fujimaki, Asao Koike, Taketoshi Naito, Ken Utsui
Director: Kenji Misumi
Writer: Fuji Yahiro

Nuregami botan (NR)Cast: Raizo Ichikawa, Machiko Kyo, Katsuhiko Kobayashi, Junko Kozakura, Shiro Otsuji
Director: Tokuzo Tanaka
Writer: Fuji Yahiro

Sansho the Bailiff (Sansho dayu) (NR)Cast: Kinyto Tamaka, Kyoko Kagawa, Yoshuaki Hanayagi, Eitaro Shindo
Director: Kenji Mizoguchi
Writer: Yoshikata Yoda, Fuji Yahiro

Senbazuru hicho (NR)Cast: Raizo Ichikawa, Joji Tsurumi, Sachiko Hidari, Tamao Nakamura, Keiko Yumi
Director: Kenji Misumi
Writer: Fuji Yahiro

Shin Genji monogatari (NR)Cast: Raizo Ichikawa, Ayako Wakao, Hanayo Sumi, Tamao Nakamura, Reiko Fujiwara
Director: Kazuo Mori
Writer: Matsutaro Kawaguchi, Shikibu Murasaki, Fuji Yahiro

The Snow Woman (Kaidan yukijorô) (NR)Cast: Shiho Fujimura, Akira Ishihama, Machiko Hasegawa, Sen Hara
Director: Tokuzô Tanaka
Writer: Fuji Yahiro

Suronin makaritoru (NR)Cast: Tsumasaburô Bandô, Ryûtarô Ôtomo, Kusuo Abe, Akihiko Katayama
Director: Daisuke Itô
Writer: Fuji Yahiro

Tadanao kyo gyojoki (NR)Cast: Raizô Ichikawa, Katsuhiko Kobayashi, Ganjirô Nakamura
Director: Kazuo Mori
Writer: Fuji Yahiro

Yotsuya Ghost Story (Yotsuya kaidan) (NR)Cast: Kazuo Hasegawa, Yasuko Nakata
Director: Kenji Misumi
Writer: Fuji Yahiro

Yutaro kodan (NR)Cast: Raizô Ichikawa, Masako Kishi, Michiko Ai, Ryôsuke Kagawa, Koichi Mizuhara
Director: Katsuhiko Tasaka
Writer: Fuji Yahiro